diumenge, 22 de gener del 2017

“LA HISTÒRIA OCULTA DE LES DONES”

 MOTIVACIONS D’UNA JORNADA PER LA IGUALTAT SOBRE

“LA HISTÒRIA OCULTA DE LES DONES EN EL MÓN DE L'ART”

Hi ha un aspecte en la lluita per la igualtat de la dona que fins als últims anys no s’ha tractat amb la intensitat deguda, possiblement perquè la gravetat dels altres aspectes, (violència de gènere, bretxa laboral, discriminació salarial, feminització de la pobresa, escassa representació pública...), no permet veure la transcendència d’un tema sobre el qual és imprescindible reflexionar: el del paper de la dona en el món de la cultura, i més concretament la seua participació activa en el terreny de la creació intel·lectual, artística, filosòfica, literària, científica...


L’accés a la cultura ha sigut tan sectari i elitista com l’accés al poder, perquè la simbiosi entre “el poder i el saber” ha creat tot un complex ideològic de principis, normes, models, imatges, tòpics, ritus, tabús que conformen els grups dirigents de la societat,  i priven el pas a ambdós camps ( poder i saber) als grups marginats.

La discriminació de les dones en el món cultural (així com en els estaments de poder) és tan antiga com la societat patriarcal en què vivim. Una cultura en la qual a la dona que ha pogut accedir se li ha atorgat, al llarg dels segles, el paper passiu de simple transmissora dels paràmetres i canons androcèntrics. 


Malgrat els impediments, al llarg de la història, moltes dones fortes, envoltades d’unes circumstàncies especials, no han silenciat el seu intel·lecte i capacitat creativa, han sigut actives productores culturals en l'art, la literatura, la filosofia, la ciència... Malauradament han sofert menyspreu i invisibilització, i les seues obres han estat rebutjades, ocultades, oblidades, destruïdes o usurpades. Perquè reconèixer-les posava, i posa, en perill les figures de l'imaginari patriarcal que han marcat i marquen les jerarquies i els rols d’una societat organitzada sobre la subordinació de més de la meitat del gènere humà.


A poc a poc anem recuperant les aportacions culturals i artístiques creades per les dones, traient-les de l’anonimat, reconeixent-les i valorant-les. Com a exemple de recuperació, que cataloga i presenta més de 450 escriptores, tenim l’exposició “Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps”. 


Reivindicar la història oculta de les dones en el món de l'art i la creativitat, rescatar-les de l’oblit, recobrar l’herència cultural de les nostres avantpassades, mostrar els models amagats que ens permeten reconstruir la història des d'una perspectiva justa, educar les generacions joves amb un imaginari complet i fonamentar les bases d’una societat igualitària són els objectius de la III jornada per la igualtat "La història oculta de les dones en el món de l’art”.

Pepa Guardiola
 Veure informació completa de la Jornada CLIC

dimecres, 18 de gener del 2017

Nevada 2017

Desprès de 34 anys, la meua vella olivera s'ha tornat a vestir de blanc, tot i que en l'empeny de regalar-nos la seua imatge nevada s'ha deixat algunes branques .divendres, 13 de gener del 2017

La impunitat d'una bufetada a l'any

El parlament de Rússia declara, tàcitament, que les dones russes deixen de ser ciutadanes dins de la llar. És el que es desprèn de l'acord masclista sobre "la impunitat d'una bufetada a l'any". Perquè qui diu una, en diu dos o tres... o trenta, qui va a comptar-les?; i qui diu bufetada, diu punyada, puntelló, garrotada, qui va a creure el que diguen elles? Acord abominable!
Quan les mentalitats retrògrades patriarcals veuen en perill el seu estatus de poder jerarquitzat tiren mà de les majores misèries humanes, com puga ser pegar-li a la persona amb qui viuen i no considerar-ho agressió. Això és terrorisme masclista nu i cru. Mentre les lleis injustes permeten que eixes misèries queden impunes gran part de la humanitat seguirà deshumanitzada i dominada per la violència de tot tipus.