dissabte, 26 de febrer del 2022

Guerres

 24-02-2022 explosió de nova guerra, i si totes són dramàtiques i terribles, aquesta, endemés, pot ser catastròfica.

La pitjor cara de la humanitat, la més dramàtica, violenta, monstruosa i terrible és la guerra. 

La guerra representa la maldat absoluta del comportament humà, la pèrdua de tots els valors que ens dignifiquen com a espècie, i la gran manipulació social sobre la qual s'instaura la jerarquia patriarcal.

L'avarícia, l'egolatrisme, la prepotència, la vanagloria, l'odi, el menyspreu són els components principals que alimenten l'inici de les guerres, i duen poblacions senceres a la desaparició.

El que mana la guerra  s'alimenta a diari dels components que creen el terror, la mort i la destrucció.

 Cal condemnar la guerra, les guerres, i que s'escolten les veus per la Pau.

Cal que les voluntats de Pau, superen les avarícies de la guerra.

Cal que la protecció de la vida anul.le el poder que pretén dominar matant.

Fem-nos sentir.

Jo hi seré a la concentració contra la guerra a Ucraïna.