dimecres, 25 de novembre del 2015

25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER ERADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. MANIFEST i ESQUELAEl moviment feminista denuncia que les violències masclistes suposen la manifestació més violenta de la desigualtat de gènere i representen la més greu violació dels drets humans de les dones que pateix la nostra societat.
Des de l'any 1995, han sigut assassinades pel terrorisme masclista 1.390 dones. Enguany s'han perpetrat 70 feminicidis, 3 d’ells en la nostra comarca de la Marina Alta. Només durant l'estiu de 2015 han sigut assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o parelles de les mares. Aquestes dades són solament la punta de l’ iceberg, perquè dones i menors sofreixen violència patriarcal en múltiples formes, que van des de llevar-los terriblement la vida fins a les discriminacions quotidianes més subtils.

Vam omplir Madrid en la gran i pacífica Marxa 7N contra les violències masclistes, i a la setmana següent els masclistes han atemptat contra la vida de 8 dones, 8 feminicidis com a resposta violenta del patriarcat, que no admet rèplica ni qüestió, i ens vol callades i submises, alhora que la cultura patriarcal ens menysprea i invisibilitza sense que la societat, els mitjans de masses i els poders públics s'enfronten als mites misògins i antifeministes.

Els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, en els drets sexuals i reproductius, retallades en la interrupció voluntària de l'embaràs de les menors d'entre 16 i 17 anys i retallades en els recursos especialitzats contra les violències masclistes.
El moviment feminista considera que les violències, que vivim en diferents àmbits, succeeixen en una societat que tolera la desigualtat, i resta credibilitat i autoritat a les dones. El masclisme alimenta la nostra desvaloració, la invisibilització, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions.
Igualment, aquestes agressions són inseparables d'aquelles que sofreixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica.
Per tot això, la Xarxa de Dones de la Marina Alta
 EXIGIM:
• L’acompliment de les demandes del Moviment Feminista en la Marxa7N perquè la violència masclista es considere com a terrorisme, siga una Qüestió d’Estat, figure en l’agenda del Govern i dels partits de l’oposició, amb un compromís real, amb mesures urgents i calendaritzades, i es garantisquen els recursos econòmics escaients. 
• Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istambul, s’apliquen les recomanacions de la CEDAW, i es reforme la llei 1/2004 perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones.
• Que les accions i els recursos incloguen tant la violència que exerceix la parella o l'exparella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació sexual i laboral de dones i xiquetes i totes les violències masclistes.
• Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben.
• Que l'accent es pose en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquen una veritable recuperació vital, econòmica i social d'elles així com dels filles i fills.
• Que la prevenció siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional, i implique els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil.  
• Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer el tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
• L'eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels maltractadors condemnats. La retirada i no cessió de la pàtria potestat als maltractadors.
• El compliment del compromís contra la violència cap a les dones que van firmar els partits polítics el passat 2 de maig.
• El compliment per part dels ajuntaments dels acords adoptats en aprovar la Moció amb motiu de la Marxa 7N.
• La dotació en els pressupostos de la Generalitat per garantir els recursos encaminats a fer efectiva una atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere.
• La dotació adequada i suficient en els pressupostos de la Generalitat a fi que es puga delegar en els ajuntaments el funcionament dels recursos personals, materials i polítics per a l'atenció jurídica, psicològica i social a les víctimes de violència masclista, la inserció laboral, la promoció de la igualtat i la coeducació, la implantació dels Plans d’igualtat i la prevenció de la violència contra les dones.
• La immediata i adequada avaluació del grau de compliment de la LOVG a la Comunitat Valenciana.
• Que tota la societat i les seues organitzacions i institucions es comprometen en aquesta lluita.
Estem ací presents per fer una crida a cada persona, a cada institució, per a què prenguen consciència d'una vegada que el masclisme mata i fa que siga impossible la convivència exigible en una democràcia.
La meitat de la humanitat ha de seguir vivint, no podem permetre ni un assassinat més.
ENS VOLEM VIVES!!! JA N'HI HA PROU!!!
25 de Novembre de 2015
Dia internacional per a l’eradicació de les violències contra les dones
Xarxa de Dones de la Marina Alta
Feministes de la Marina Alta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada