dilluns, 2 de maig del 2016

Campanya de Ciberacció

CIBERACCIÓ: FA UN ANY ELS PARTITS POLÍTICS DE L’ACTUAL GOVERN DE LA C.V. signaren la Declaració pel Dret a una vida lliure de Violència Masclista. #VOLEM
RESPOSTES!
Proposta de missatges:
 @GVAinclusio @generalitat
#VolemRespostes a l’atenció q mereix la prevenció i eradicació de la VG als poders públics estatals i autonòmics valencians @generalitat
Formació especialitzada en VG a tot el personal d l’adm, especialment qui intervinguen en processos d’assistència a dones #VolemRespostes
Formació del professorat en matèria d’igualtat, coeducació, detecció precoç de VG en tots els nivells educatius #VolemRespostes @generalitat
Pressupostos d @generalitat adequats a fi q ajuntaments puguen prestar serveis socials promoció d la igualtat d’oportunitats i prevenció VG
Revisió per personal qualificat i expert en igualtat i VG de l’aplicació la Llei de custodia compartida imposta #VolemRespostes @generalitat
@generalitat #VolemRespostes a fi de detectar si la custodia Compartida imposta està sent utilitzada com altra forma de VG
Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient en els
pressupostos de la Generalitat #VolemRespostes
@generalitat deu garantir d’una xarxa pública de recursos d’allotjament i convivència per a la protecció de dones víctimes de VG #VolemRespostes
#VolemRespostes per a garantir una atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere @generalitat
Horaris de la Ciberacció
1ª. De 12 hores a 14 hores.
2ª De 20 hores a 22 hores
Convoca https://www.facebook.com/pages/Coordinadora-Feminista-de-Val%C3%A8ncia/768187013289109
Més informació al blog de la Xarxa de Dones de la Marina Alta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada